Adwokat Warszawa dr Agnieszka Kimak - Kancelaria Adwokacka Warszawa, Lublin

E-SPRAWA
_________________________
Kancelaria prowadzi sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) przed e-sądem.


EPU to maksymalnie odformalizowane, uproszczone i szybkie postępowanie w sprawach o charakterze majątkowym, których stan faktyczny i prawny nie jest skomplikowany.

   

E-sąd jest XVI Wydziałem Sądu Rejonowego w Lublinie, powołanym od dnia 1 stycznia 2010 r. do rozpoznawania spraw wyłącznie w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Do e-sądu można kierować sprawy z całej Polski.

 

W EPU nie istnieje papierowy obieg dokumentów pomiędzy sądem a powodem. W toku postępowania przed e-sądem nie są badane żadne dokumenty ani szczególne przesłanki formalne. Podstawą wydania nakazu zapłaty jest prawidłowo sporządzony i opłacony pozew, zarejestrowany w systemie informatycznym i opatrzony specjalnym certyfikatem lub podpisem elektronicznym.

 

 

   

Opłata sądowa w sprawach rozpoznawanych przez e-sąd jest czterokrotnie niższa od opłaty pobieranej przez sądy w tradycyjnym postępowaniu i wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 25 tysięcy zł. Nie istnieją ograniczenia kwotowe dotyczące dochodzonych roszczeń.

Prawomocnemu nakazowi zapłaty e-sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. E-sprawa nadaje się do egzekucji.

 

       
       
_________________________      

 Strona Główna >>
 Kancelaria >>
 Usługi >>
   E-Sprawa >>
 Kontakt >>

       
         
© Copyright by Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kimak
Wszystkie prawa zastrzeżone - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)
Kopiowanie wyłącznie pod warunkiem podania linku do strony: www.kimak-kancelaria.pl