Adwokat Warszawa dr Agnieszka Kimak - Kancelaria Adwokacka Warszawa, Lublin

KANCELARIA
_________________________
Adwokat dr n. pr. Agnieszka Kimak jest założycielką i właścicielką Kancelarii.


Adwokat dr Agnieszka Kimak jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W toku studiów ukończyła w języku angielskim Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz Letnią Szkołę Praw Człowieka i Prawa Europejskiego.

Po studiach, odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Równolegle, adwokat Agnieszka Kimak ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL i obroniła rozprawę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych o specjalności prawo administracyjne.

   

Założycielka Kancelarii doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w czasie studiów, odbywając praktyki w sądach oraz kancelariach adwokackich i radcowskich. Następnie pracowała w administracji rządowej na stanowisku głównego specjalisty. W czasie aplikacji, pracowała jako aplikant adwokacki w prestiżowych kancelariach w Warszawie i w Lublinie, a obecnie prowadzi własną Kancelarię.


Adwokat dr Agnieszka Kimak biegle włada językiem angielskim, również w zakresie terminologii prawniczej, posiada certyfikat Uniwersytetu w Cambridge "Certificate of Proficiency in English", posługuje się także językiem francuskim.


Adwokat dr Agnieszka Kimak jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa administracyjnego, a także wykładowcą prawa i postępowania administracyjnego

   

Kancelaria współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach prawa, na zasadzie udzielanych substytucji. W zakresie zastępstwa procesowego Kancelaria korzysta z pomocy aplikantów adwokackich, udzielając stosownego upoważnienia.

Od wszystkich współpracowników wymagana jest najwyższa staranność w działaniu oraz bezwzględne przestrzeganie tajemnicy adwokackiej, którą objęte są wszelkie dokumenty i informacje uzyskane podczas porady prawnej i prowadzenia sprawy.

 

_________________________      

 Strona Główna >>
   Kancelaria >>

 Usługi >>
 Kontakt >>

   
         
© Copyright by Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kimak
Wszystkie prawa zastrzeżone - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)